Bodog
Đăng ký tài khoản Bodog ngay!
Thể thao      Casino      Poker      Mahjong      Khuyến mãi     
phù hợp với Thời gian liên minh VS kênh(Bodog)
2014-09-02 02:00:00 [FIBA] BWorldCup:(PuertoRico)VS(HyLạp)
CABLETV62
CABLETV202
2014-09-02 04:00:00 [WNBA] WNBA:(ChicagoSky)VS(IndianaFever)
HKNOW678
2014-09-02 04:00:00 [FIBA] BWorldCup:(TâyBanNha)VS(Brazil)
CABLETV202
TDM(HD)
CABLETV62
CCTV5
TDM(Sports)
2014-09-02 19:30:00 [FIBA] BWorldCup:(Angola)VS(Mexico)
CCTV5
2014-09-02 21:00:00 [FIBA] BWorldCup:(Ukraine)VS(ThổNhĩKỳ)
CABLETV62
CABLETV202
2014-09-02 23:30:00 [FIBA] BWorldCup:(Mỹ)VS(NewZealand)
CABLETV202
CABLETV62
CCTV5
2014-09-03 02:00:00 [FIBA] BWorldCup:(HànQuốc)VS(Slovenia)
KOREASBSESPN
CABLETV202
CABLETV62
CCTV5
2014-09-03 10:00:00 [WNBA] WNBA:(PhoenixMercury)VS(MinnesotaLynx)
HKNOW678
2014-09-03 21:30:00 [FIBA] BWorldCup:(AiCập)VS(Iran)
CABLETV202
CABLETV62
2014-09-03 23:00:00 [GiaoHữuQuốcTế] GiảihữunghịQuốcTế:(Nga)VS(Azerbaijan)
HKNOW634
HKNOW660
2014-09-03 23:59:00 [FIBA] BWorldCup:(Serbia)VS(Brazil)
CCTV5
2014-09-04 02:00:00 [FIBA] BWorldCup:(Lithuania)VS(HànQuốc)
KOREASBSESPN
2014-09-04 02:00:00 [FIBA] BWorldCup:(HyLạp)VS(Croatia)
CCTV5
2014-09-04 02:15:00 [GiaoHữuQuốcTế] GiảihữunghịQuốcTế:(Séc)VS(Mỹ)
HKNOW634
HKNOW660
2014-09-04 02:45:00 [GiaoHữuQuốcTế] GiảihữunghịQuốcTế:(Đức)VS(Argentina)
TVBJade
2014-09-04 03:00:00 [GiaoHữuQuốcTế] GiảihữunghịQuốcTế:(Anh)VS(NaUy)
mioSports1
HKNOW621
2014-09-04 03:30:00 [FIBA] BWorldCup:(DominicanRepublic)VS(Mỹ)
CABLETV62
CABLETV202
2014-09-04 04:00:00 [FIBA] BWorldCup:(TâyBanNha)VS(Pháp)
TDM(HD)
CCTV5
TDM(Sports)
2014-09-04 08:15:00 [CONCSA] Conmebol-CopaSudamericana:(GodoyCruz)VS(RiverPlate)
CCTVfootballchannel
2014-09-04 19:30:00 [GiaoHữuQuốcTế] GiảihữunghịQuốcTế:(TrungQuốc)VS(Kuwait)
CCTV5
2014-09-04 19:30:00 [FIBA] BWorldCup:(Australia)VS(Angola)
CABLETV202
CABLETV62
2014-09-04 23:30:00 [FIBA] BWorldCup:(Ukraine)VS(Mỹ)
CABLETV62
CCTV5
TDM(Sports)
CABLETV202
TDM(HD)
2014-09-04 23:30:00 [FIBA] BWorldCup:(HànQuốc)VS(Mexico)
KOREASBSESPN
2014-09-05 00:20:00 [GiaoHữuQuốcTế] GiảihữunghịQuốcTế:(Slovakia)VS(Malta)
HKNOW634
HKNOW660
2014-09-05 02:45:00 [GiaoHữuQuốcTế] GiảihữunghịQuốcTế:(Bỉ)VS(Australia)
HKNOW660
HKNOW634
2014-09-05 04:00:00 [FIBA] BWorldCup:(Argentina)VS(HyLạp)
CABLETV62
CABLETV202
2014-09-05 04:00:00 [FIBA] BWorldCup:(TâyBanNha)VS(Serbia)
CCTV5
2014-09-05 18:25:00 [GiaoHữuQuốcTế] GiảihữunghịQuốcTế:(NhậtBản)VS(Uruguay)
CABLETV201
CABLETV61


Bodog lời khuyên::
Xin chú ý: Thời gian tường thuật chỉ cho tham khảo, lấy thời gian TV tường thuật làm tiêu chuẩn(trang này được cập nhật:2014-09-02 07:56:50)