Bodog
Đăng ký tài khoản Bodog ngay!
Thể thao      Casino      Poker      Mahjong      Khuyến mãi     
phù hợp với Thời gian liên minh VS kênh(Bodog)
2015-09-02 07:00:00 [WNBA] WNBA:(NewYorkLiberty)VS(AtlantaDream)
HKNOW678
2015-09-02 13:00:00 [MWJ] WJC-M:(Iran)VS(Mỹ)
VideolandTaiwan
2015-09-02 15:00:00 [MWJ] WJC-M:(NhậtBản)VS(Philippines)
VideolandTaiwan
2015-09-02 17:00:00 [MWJ] WJC-M:(HànQuốc)VS(NewZealand)
VideolandTaiwan
2015-09-02 18:00:00 [CúpLiênđoànNhậtBản] CúpLiênđoànNhậtBản:(GambaOsaka)VS(NagoyaGrampusEight)
CABLETV61
CABLETV201
2015-09-02 18:00:00 [CúpLiênđoànNhậtBản] CúpLiênđoànNhậtBản:(KashiwaReysol)VS(VisselKobe)
CABLETV64
CABLETV203
2015-09-02 19:00:00 [MWJ] WJC-M:(ChineseTaipeiWhite)VS(Nga)
VideolandTaiwan
2015-09-02 19:30:00 [ASBCW] ASBCW:(NữTrungQuốc)VS(NữĐàiBắcTrungQuốc)
TDM(Sports)
CCTV5
CABLETV62
TDM(HD)
CABLETV202
2015-09-03 03:30:00 [WNBA] WNBA:(PhoenixMercury)VS(WashingtonMystics)
HKNOW678
2015-09-03 13:00:00 [MWJ] WJC-M:(Philippines)VS(Iran)
VideolandTaiwan
2015-09-03 15:00:00 [MWJ] WJC-M:(NewZealand)VS(NhậtBản)
VideolandTaiwan
2015-09-03 17:00:00 [MWJ] WJC-M:(ChineseTaipeiWhite)VS(HànQuốc)
VideolandTaiwan
2015-09-03 18:25:00 [VòngloạichâuÁWorldCup] VòngloạiWorldCupKhuvựcchâuÁ:(NhậtBản)VS(Cambodia)
CABLETV61
CABLETV201
2015-09-03 19:00:00 [MWJ] WJC-M:(ChineseTaipeiBlue)VS(Nga)
VideolandTaiwan
2015-09-03 20:00:00 [VòngloạichâuÁWorldCup] VòngloạiWorldCupKhuvựcchâuÁ:(TrungQuốc)VS(HongKongTrungQuốc)
CCTV5
GDTV2
2015-09-03 23:59:00 [EUROCup] GiảivôđịchbóngđáchâuÂu:(Azerbaijan)VS(Croatia)
ASTROSUPERSPORT3
CABLETV201
CABLETV203
TDM(HD)
CCTVfootballchannel
CABLETV61
CABLETV64
TDM(Sports)
2015-09-04 02:45:00 [EUROCup] GiảivôđịchbóngđáchâuÂu:(Bỉ)VS(BosnavàHercegovina)
CABLETV64
CCTV5
CABLETV203
2015-09-04 02:45:00 [EUROCup] GiảivôđịchbóngđáchâuÂu:(Ý)VS(Malta)
CABLETV62
CABLETV63
CCTVfootballchannel
TDM(Sports)
TDM(Sports)
CABLETV202
TDM(HD)
ASTROSUPERSPORT
AstroSuperSportHD
2015-09-04 02:45:00 [EUROCup] GiảivôđịchbóngđáchâuÂu:(HàLan)VS(Iceland)
CABLETV61
CABLETV201
TDM(HD)
ASTROSUPERSPORT3
AstroSuperSport3HD
2015-09-04 10:30:00 [WNBA] WNBA:(LosAngelesSparks)VS(WashingtonMystics)
HKNOW678
2015-09-04 13:00:00 [MWJ] WJC-M:(Philippines)VS(NewZealand)
VideolandTaiwan
2015-09-04 15:00:00 [MWJ] WJC-M:(NhậtBản)VS(HànQuốc)
VideolandTaiwan
2015-09-04 17:00:00 [MWJ] WJC-M:(ChineseTaipeiWhite)VS(Mỹ)
VideolandTaiwan
2015-09-04 19:00:00 [MWJ] WJC-M:(ChineseTaipeiBlue)VS(Iran)
VideolandTaiwan
2015-09-04 19:30:00 [GiaoHữuQuốcTế] GiảihữunghịQuốcTế:(ChinaU22)VS(Bahrain(U22))
CCTVfootballchannel
GDTV2
2015-09-04 23:59:00 [EUROCup] GiảivôđịchbóngđáchâuÂu:(Georgia)VS(Scotland)
CABLETV203
ASTROSUPERSPORT3
CCTVfootballchannel
CABLETV64
CABLETV61
CABLETV201
2015-09-05 02:45:00 [EUROCup] GiảivôđịchbóngđáchâuÂu:(Gibraltar)VS(Ireland)
TDM(Sports)
2015-09-05 02:45:00 [EUROCup] GiảivôđịchbóngđáchâuÂu:(ĐanMạch)VS(Albania)
CCTVfootballchannel
2015-09-05 02:45:00 [GiaoHữuQuốcTế] GiảihữunghịQuốcTế:(BồĐàoNha)VS(Pháp)
CABLETV64
CABLETV203
2015-09-05 02:45:00 [EUROCup] GiảivôđịchbóngđáchâuÂu:(Đức)VS(BaLan)
CABLETV61
CCTV5
CABLETV201
TDM(HD)
2015-09-05 13:00:00 [MWJ] WJC-M:(ChineseTaipeiWhite)VS(NhậtBản)
VideolandTaiwan
2015-09-05 15:00:00 [MWJ] WJC-M:(Iran)VS(Nga)
VideolandTaiwan
2015-09-05 17:00:00 [MWJ] WJC-M:(Mỹ)VS(Philippines)
VideolandTaiwan
2015-09-05 19:00:00 [MWJ] WJC-M:(ChineseTaipeiBlue)VS(NewZealand)
VideolandTaiwan
2015-09-05 23:59:00 [EUROCup] GiảivôđịchbóngđáchâuÂu:(SanMarino)VS(Anh)
CABLETV64
CABLETV61
CABLETV201
CABLETV203
TDM(HD)
2015-09-05 23:59:00 [EBC] EBC:(TâyBanNha)VS(Serbia)
CABLETV62
CABLETV202
2015-09-05 23:59:00 [EUROCup] GiảivôđịchbóngđáchâuÂu:(Nga)VS(ThụyĐiển)
TDM(Sports)
CCTVfootballchannel


Bodog lời khuyên::
Xin chú ý: Thời gian tường thuật chỉ cho tham khảo, lấy thời gian TV tường thuật làm tiêu chuẩn(trang này được cập nhật:2015-09-02 04:31:01)