Bodog
Đăng ký tài khoản Bodog ngay!
Thể thao      Casino      Poker      Mahjong      Khuyến mãi     
phù hợp với Thời gian liên minh VS kênh(Bodog)
2015-07-07 19:30:00 [FACup-TrungQuốc] FACup-TrungQuốc:(JiangxiLiaheng)VS(RenheQuýChâu)
GDTV2
2015-07-08 15:30:00 [FACup-TrungQuốc] FACup-TrungQuốc:(ThanhĐảoJonoon)VS(ShenHuaThượngHải)
GDTV2
2015-07-08 19:45:00 [FACup-TrungQuốc] FACup-TrungQuốc:(EastAsiaThượngHảiFC)VS(QuảngChâuR&F)
GDTV2


Bodog lời khuyên::
Xin chú ý: Thời gian tường thuật chỉ cho tham khảo, lấy thời gian TV tường thuật làm tiêu chuẩn(trang này được cập nhật:2015-07-07 00:45:09)